Wydarzenia: Kongres Ruchów Miejskich - pierwsze podsumowania

Ponad stu uczestników Kongresu
19 czerwca 2011 r. został zamknięty I Kongres Ruchów Miejskich (przeczytaj post o wydarzeniu). Wzięło w nim udział ponad stu przedstawicieli organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych z całej Polski. Goście spotkania reprezentowali całe spektrum poglądów politycznych i co dosyć niezwykłe udało im się osiągnąć kompromis.

Kongres był próbą zintegrowana różnych ruchów obywatelskich, działających na rzecz swoich miast. Rozmowy zakończyły się sformułowaniem i podpisaniem dziewięciu tez o mieście. Organizatorzy duch panujący w trakcie dwóch dni dyskusji określili jako "holizm miejski i praktyczny aktywizm". Pozwoliło to na spojrzenie na miasto w całości, bez teoretycznych i politycznych uprzedzeń.

Przed uczestnikami kongresu pozostaje problem instytucjonalizacji współpracy. Takie podejście pozwala na kontynuowanie współpracy i dopracowywanie postawionych tez. Założeniem organizacyjnym jest stworzenie instytucji parasolowej o charakterze sieci. Zgodnie z ósmą tezą o mieście to instytucje rozproszone najlepiej przyczyniają się do rozwoju całego miasta.

Dziewięć Tez o Mieście
My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów, o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich miast. To one są motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie. Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej nad następującymi tezami:
  1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
  2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
  3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
  4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
  5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
  6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
  7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.
  8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.
  9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.
Więcej informacji o Kongresie.