Narzędzia: Co z tą wodą? - miejski system zarządzania wodą

Miasto wrażliwe na wodę
Międzynarodowa organizacja ICLEI - Local Governments for Sustainability z siedzibą w niemieckim Freiburgu w kwietniu 2011 r. opublikowała podręcznik, którego głównym celem jest usprawnienie metod zarządzania wodą w miastach.

SWITCH Training Kit - Integrated Urban Water Management in the City of the Future - bo tak brzmi pełna nazwa tego narzędzia - to ponad 300 stron praktycznych rad. Zostały one podzielone na sześć modułów:
  • planowanie strategiczne,
  • interesariusze / zainteresowani,
  • zasoby wodne,
  • woda deszczowa,
  • woda zużyta,
  • decyzje - narzędzia wspierające.
W podręczniku mamy zarówno przykłady sprawnych systemów zarządzania wodą w mieście, jak i porady, jak przeprowadzić spotkanie z mieszkańcami lub rozwiązywać powstające konflikty.

Podręcznik zintegrowanego systemu zarządzania wodą