Narzędzia: Jak stworzyć profil terenu?

Lepszy profil Katowic?
Przy planowaniu zmian w przestrzeni publicznej warto spojrzeć nie tylko na dwuwymiarowe mapy, ale także w 3D. Wszelkie pomysły muszą się sprawdzać nie tylko w rzutach z góry, ale jako obiekty widzialne we wszystkich wymiarach.

Bardzo prostym narzędziem do tworzenia profili terenu, czyli swoistego cięcia w pionie przez dany obszar jest Geocontext-Profiler, opracowany przez Krystiana Pietruszkę. Opiera się on na mapach udostępnionych przez firmę Google.

Wystarczy zaznaczyć punkty, których wysokość chcemy poznać, a aplikacja sama rysuje wykres nas interesujący. Jest on interaktywny, dzięki czemu możemy śledzić powiązania między nim a miejscem na mapie.

Narzędzie jest więc użyteczne nie tylko przy przestrzennych interwencjach, ale także np. przy planowaniu tras wycieczek pieszych lub rowerowych, gdy chcemy poznać czy dużo trasy czeka nas pod górkę.

Efekty naszych analiz możemy osadzić na własnej stronie internetowej. Sam Geocontext-Profiler udostępnia wiele zaawansowanych funkcji, które pozwalają dopasować wykres do naszych potrzeb.

Przykład analizy