Recenzja: Przyjazne miasto wg Philipsa, ale czy na pewno?

Miasto przyjazne?
Na początku grudnia 2010 r. pisałem o inicjatywie firmy Philips, która otwarła Centrum Zdrowia i Dobrostanu (The Philips Center for Health and Well-being). Niedawno ukazała się pierwsza z serii infografik "Insight Series on Livable Cities".

Jest ona oparta o założenia przedstawione przez prof. Darko Radovica na spotkaniu 20 stycznia 2011 r. w Singapurze. Autor jest wykładowcą m.in. tokijskiego Uniwersytetu Keio oraz Uniwersytetu w Melbourne.

Koncepcja prof. Radovica opiera się o trzy filary: elastyczność, włączenie i autentyczność. W skrócie chodzi o takie planowanie miast, aby mogły się one dostosować do zmieniających się warunków, nie powodowały wyłączenia jakiejś grupy mieszkańców i jednocześnie zachowywały swój lokalny charakter.

Niestety te założenia zostały zilustrowane w straszny sposób. Tak naprawdę dorzucono jedynie "chmurki" do ilustracji zwykłego, "zestrefowanego" i zdominowanego przez samochody miasta. Mamy więc dużo dróg, miejsc parkingowych i mnóstwo zieleni, ale nie przy domach lub zakładach pracy, ale w parkach. Obraz bardzo "disneyowski", ale na pewno takie miasto nie jest "livable".