Wydarzenia: Ile zapominamy zapłacić środowisku?

Łódzkie porachunki z naturą
Od kilku dni w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego trwa międzynarodowa XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju – jej uczestnicy prowadzą między innymi bezprecedensowe badania na temat wartości usług ekosystemów w miastach, konkretnie wartości ekonomicznej drzew przyulicznych w miastach. To pierwsze tego typu badanie w Polsce, zaś jego pilotaż rozpoczął się właśnie w Łodzi. Wyniki badań zostaną przedstawione władzom miasta.

Badanie jest częścią projektu „Usługi ekosystemów w zrównoważonym rozwoju miast”, realizowanego przez Fundację Sendzimira, we współpracy między innymi z Uniwersytetem Łódzkim oraz Urzędem Miasta Łodzi. Usługi ekosystemów to brzmi tajemniczo i hermetycznie. Ale okazuje się, że przynoszą niemałe korzyści, wymierne finansowo.

Lepiej niż Buffet
Wyliczenie dla Nowego Jorku w 2007 wykazało, ze drzewa w mieście przynoszą korzyści (możliwość rekreacji, czystsze powietrze, retencja wody i poprawa mikroklimatu, zmniejszone nakłady na oczyszczanie ścieków, poprawa samopoczucia i efektywności pracy, ochrona przed hałasem itd.) o rocznej wartości 122 mln. dolarów. Miasto Nowy Jork dzięki temu „otrzymywało” blisko 600 procentowy zwrot z każdego dolara wydanego na utrzymanie drzew.

Zdarza się, że drzewa w miastach są wycinane pod inwestycje, bez odpowiednich konsultacji z mieszkańcami, ale również bez szerszego oszacowania ekonomicznego – co pokazuje, że często zarówno władze miasta, jak i sami mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z wartości dostarczanych przez nie usług.

Nie ścięta riposta
Projekt, realizowany przy współpracy naukowców, działaczy społecznych i przedstawicieli samorządu, ma na celu poprawę tej świadomości, między innymi poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi wyceniania terenów zielonych w miastach, ale również poprzez spotkania mające na celu społeczne wypracowanie koncepcji zarządzania zielenią miejską – badanie wśród mieszkańców Łodzi, realizowane przez Fundację Sendzimira, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, jest zaledwie wstępem do całego przedsięwzięcia.

11 lipca 2011 r. w Łodzi spotkają się przedstawiciele lokalnych instytucji oraz biznesu, aby pod przewodnictwem Fundacji Sendzimira wspólnie dyskutować nad działaniami przybliżającymi Łódź do tytułu Europejskiej Zielonej Stolicy, właśnie w kontekście usług ekosystemów. Fundacja Sendzimira już od 14 lat prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.