Wydarzenia: Łódzkie eko-porachunki

Komu zapominamy zapłacić?
W dniach 15-16 lipca 2011 na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się seminarium naukowe pt. „Synthesizing different perspectives on the value of urban ecosystem services”, organizowane przez Fundację Sendzimira we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim oraz European Regional Centre for Ecohydrology under the auspices of UNESCO.

Celem seminarium jest przybliżenie różnych perspektyw – finansowej, społeczno-ekonomicznej, psychologicznej, kulturowej, etc. usług ekosystemów w miastach, których istnienie i dobre funkcjonowanie zapewnia wiele usług mieszkańcom miast (m. in. możliwość rekreacji, czystsze powietrze, retencja wody i poprawa mikroklimatu, zmniejszone nakłady na oczyszczanie ścieków, poprawa samopoczucia i efektywności pracy, ochrona przed hałasem itd.) oraz warunkuje jakość ich życia.

Wśród gości seminarium znajdują się m. in. prof. Ian Bateman, University of East Anglia, UK, Prof. Klaus Hubacek, University of Maryland, College Park, USA, Prof. Jouni Paavola, University of Leeds, UK, Dr Jan Sendzimir, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, Prof. Maciej Zalewski, European Regional Centre for Ecohydrology under the auspices of UNESCO, Prof. Tomasz Żylicz, Universytet Warszawski, Polska.