Wydarzenia: Ruszyła inicjatywa europejskich, mądrych miast (European Initiative on Smart Cities)

Mapa drogi do "mądrego miasta"
21 czerwca 2011 r. w Brukseli odbyła się konferencja inaugurująca program mądrych miast (European Initiative on Smart Cities). W ciągu najbliższych dziesięciu lat będą z niego finansowane projekty wdrożenia na skalę całych metropolii inteligentnych systemów zarządzania budynkami, energią elektryczną i transportem.

Inicjatywa ta stworzona przez Komisję Europejską ma przyspieszyć wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych dla bardziej racjonalnego gospodarowania energią. W efekcie zaś przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Miasta będą mogły się włączać do inicjatywy z własnej woli. Dzięki zaangażowaniu zyskają one nie tylko oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia energii, ale także szansę na stworzenie nowych miejsc pracy w sektorach wysokich technologii i stymulowanie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości.

Budżet programu to około 12 mld. euro (dokładna wartość będzie znana po zakończeniu negocjacji budżetu Unijnego na lata 2014-2020). Składa się on z trzech głównych osi: budynki, sieci energetyczne i transport. W przypadku pierwszej osi planuje się m.in. zbudowanie stu budynków niemieszkalnych o zerowej emisji i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych, tak aby zminimalizować zużycie energii.

Dla osi transportowej uruchomionych zostanie od 10 do 20 programów wdrożenia systemów niskoemisyjnego transportu publicznego. Preferowane będą pomysły kompleksowe łączące zarządzanie ruchem, badanie potrzeb, informacje wizualne i zachęcanie do spacerów i przejażdżek rowerem.

Prezentacje przedstawione na konferencji