Badania: Dekalog nowoczesnego miasta

W książce "Miejska przestrzeń publiczna w dobie transformacji" śląski socjolog Marek S. Szczepański sformułował dziesięć cech, którym charakteryzują się nowoczesne miasta.

Ślady tych cech są widoczne w naszych miastach, ale w żaden sposób nie są tożsame z komfortem życia. Jest to raczej podejście "industrialne" niż "kreatywne".


Dekalog nowoczesnego miasta
  1. Dbałość o wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców.
  2. Zdolność do przyjmowania kapitałów i inwestycji zagranicznych, a także ekspertów z obcymi paszportami.
  3. Obecność firm zagranicznych, zwłaszcza wielkich korporacji międzynarodowych, banków, instytucji naukowych oraz placówek dyplomatycznych.
  4. Możliwość eksportu miejskich i regionalnych przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych, artystycznych, naukowych i ich przedstawicieli, poza granice miasta, regionu czy kraju.
  5. Gotowość do stałej rozbudowy zarówno tradycyjnej infrastruktury (drogi i sieci), jak i nowoczesnej infostruktury.
  6. Połączenie gęstym układem transportowym, systemem dróg i autostrad z innymi miastami i regionami.
  7. Rozbudowa centrów kongresowych i wystawienniczych oraz powierzchni biurowych o zróżnicowanym standardzie.
  8. Obecność siedzib środków przekazu masowego o zasięgu krajowym czy międzynarodowym.
  9. Organizacja kongresów, festiwali, imprez sportowych, naukowych, wydarzeń i happeningów artystycznych.
  10. Uczestnictwo w europejskim i światowym systemie miast oraz regionów, udział w stowarzyszeniach miast bliźniaczych i prezentacjach dokonań miejskich.