Definicje: Co to jest chaupal?

Chaupal w akcji
Chaupal lub po hindusku चौपाल lub چوپال to miejsce spotkań mieszkańców wiosek w północnych Indiach i Pakistanie. Jest to centrum życia całej społeczności - choć głównie jej męskiej części. Co ciekawe indyjskie portale społecznościowe często wykorzystują tą nazwę, aby zyskać zaufanie użytkowników.

Wystarczy drzewo
W mniejszych wioskach chaupal to często jedynie drewniany podest w cieniu drzewa. W większych to często rozbudowany budynek, pełniący także funkcję domu gościnnego.

Indyjscy i Pakistańscy urzędnicy (panchayats) konsultują podejmowane decyzje, spotykając się właśnie w chaupal. Dodatkowo miejsce to jest wykorzystywane w ceremoniach ślubnych, gdy mieszkanka wioski wychodzi za mąż za mężczyznę z sąsiedniej miejscowości.

Nasze miejsca za nasze pieniądze
Zazwyczaj budowa chaupal jest finansowana przez samych mieszkańców. Łożą oni później także na jej utrzymanie. Jest to swoisty podatek nazywany chanda.

Chaupal nie jest jednak kojarzony tylko ze wsią. W kulturze masowej to synonim miejsca, gdzie można usiąść i porozmawiać o ważnych sprawach. Wymiana myśli odbywa się zawsze z szacunkiem dla drugiej osoby i w swobodnej atmosferze.

Dlatego właśnie wiele indyjskich talk-show oraz portali internetowych stara się w swojej nazwie zawrzeć słowo "chaupal". Ma to oddawać w świecie wirtualnym swobodę konwersacji i dyskusji o ważnych sprawach, znaną z lokalnych spotkań.

Tekst Pranaw Kr. Jha o fenomenie chaupal