Dokumenty: Studium rozwoju Katowic

Jedna z trzech przestrzeni
publicznych Katowic
W marcu 2011 r. katowicki magistrat zakończył rozpatrywanie uwag mieszkańców dotyczących rozwoju przestrzennego miasta. Konsultacje w tej sprawie były prowadzone na początku 2010 r. Urzędnicy uwzględnili ponad 260 uwag Katowiczan w całości i 160 w części.

Ponieważ dokumenty w tym zakresie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w formatach uniemożliwiających przeglądanie on-line, udostępniamy aktualną wersję "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" z 2008 r. Wkrótce będzie można ją porównać z przyjętą przez radnych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice