Prawo: Co może Katowiczanin/ka?

Katowickie prawa
21 grudnia 2009 r. katowiccy radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad i trybu inicjatywy obywatelskiej. Od tej pory wystarczy, że mieszkańcy zbiorą 2 tys. podpisów pod danym pomysłem, a w przeciągu trzech miesięcy rada miasta będzie musiała go rozpatrzyć.

Inicjatorem nowego prawa było Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides. Złożyło ono również pierwszy projekt uchwały w sprawie powołania programu "Nas troje i więcej".

Niestety dotarcie do dokumentów regulujących zgłaszanie pomysłów nie jest łatwe. Trzeba znać dokładny numer uchwały i szukać w Biuletynie Informacji Publicznej. Dlatego poniżej zamieszczam kompendium aktów prawnych, związanych z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Dodatkowo załączony został regulamin konsultacji społecznych z 2004 r. W magistracie trwają obecnie prace nad jego zmianami. Zostanie powołany m.in. koordynator ds. konsultacji społecznych, co powinno nadać wyższą rangę i jakość prowadzonym konsultacjom.

Kompendium uchwał dotyczących inicjatyw i konsultacji obywatelskich w Katowicach