Przykłady: Most dla bezdomnych

Z pomysłem i szacunkiem
W 2010 r. została otwarta druga część ośrodka "The Bridge", który pomaga bezdomnym w Dallas wyjść z sytuacji, w której się znaleźli. Niestandardowe podejście do problemu, spowodowało, że dziesiątki decydentów z całego świata, chce wdrożyć ten system u siebie. Tak przynajmniej wynika z opinii organizatorów festiwalu
Better World Village, który przez miesiąc odwiedziło ponad 20 tys. osób. Odbywał się on w zeszłym roku w Pretorii i towarzyszył mistrzostwom w piłce nożnej.

Most jak dom
Centrum "The Bridge" znajduje się w śródmieściu Dallas. Już jego architektura pokazuje inne rozumienie problemu bezdomności i wyróżnia się wśród innych ośrodków. Projektantami były dwa biura architektoniczne Overland Partners Architects oraz CamargoCopeland Architects. Koszt budowy całego ośrodka to blisko 24 mln. dolarów, pozyskane z emisji obligacji miejskich. Dzienny koszt pobytu jednej osoby to około 25 dolarów.

Ośrodek jest w stanie zaoferować czasowe schronienie dla 350 osób i dłuższe (przejściowe) dla 125 osób na okres czterech miesięcy. Dodatkowo sieć powiązań pozwala na ulokowanie kolejnych 125 osób w mieszkaniach czasowych na kolejne cztery miesiące. "The Bridge" jest tak naprawdę zrzeszeniem dziewiętnastu organizacji działających w Dallas w obszarze pomocy bezdomnym. Dzięki takiemu systemowi możliwa jest pomoc od sytuacji kryzysowych (np. po wyjściu ze szpitala) po długoterminową pomoc (szkolenia, poszukiwanie pracy). Cała sieć pomocy to ponad 50 organizacji.

Prezentacja filmowa ośrodka