Finanse: Jak znaleźć pieniądze na swój pomysł?

Czas na inicjatywy w Milówce
Od połowy 2010 r. w polskim prawie zagościł nowy model realizacji pomysłów na zmiany w swoim sąsiedztwie - tzw. inicjatywa lokalna.

Formalna lub nieformalna grupa sąsiadów zjawia się w urzędzie ze swoim pomysłem. Jeśli deklaruje swoją pracę gmina musi nie tylko ich wesprzeć, ale także zapewnić część środków na realizację.

DNA inicjatywy
Model inicjatywy lokalnej jest w pewnej mierze uzupełnieniem funduszy sołeckich i ich odpowiednikiem dla mieszkańców miast. Nie ma niestety w nim wsparcia ze strony budżetu państwa dla realizowanych pomysłów. Różni się też od nawet fragmentarycznego budżetu obywatelskiego, gdyż decyzja o realizacji nie jest po stronie mieszkańców ale ciągle urzędników.

Warunkiem uruchomienia inicjatywy lokalnej jest nie tylko dobra wola mieszkańców, ale także przyjęcie uchwały w sprawie zasad rozpatrywania pomysłów. Mogą zostać ogłoszone konkursy na inicjatywy lokalne, ale może być prowadzony także tzw. nabór ciągły, czyli przez cały rok chętni zgłaszają się do urzędu.

Do Milówki wróć
28 lipca 2011 r. rada gminy w Milówce przyjęła uchwałę w sprawie oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Dokument ten jest dosyć ogólny, gdyż określa jedynie kształt wniosku opisującego pomysł (np. cel, termin realizacji, miejsce i zakres rzeczowy oraz koszt realizacji i eksploatacji).

Radni zdecydowali także o kryteriach oceny pomysłów. Pod uwagę będą brane znaczenie zadania i celowość oraz możliwości realizacji, a także wkład własny i stopień zaawansowania przygotowań. Niestety zapisano także możliwości finansowe budżetu gminy.

Istnieje więc ryzyko, że pomimo otwarcia ścieżki dla realizacji projektów lokalnych, pomysły nie będą akceptowane, np. z braku środków (choć gmina powinna je zabezpieczyć).