Wydarzenia: Film z Terenu Budowy (bez polityki!)

Się buduje
"Poczuj bit" - to skojarzenie Łowiczan z przestrzenią Nowego Rynku. 3 września 2011 r. o godz. 17:00 w Łowickim Ośrodku Kultury odbędzie się pokaz filmu podsumowujący projekt "Teren budowy". Będzie to ponowne spotkanie z mieszkańcami miasta, którzy w czerwcu tego roku zmieniali najważniejsze przestrzenie publiczne swojej miejscowości.

Budowa formy
Od maja 2011 r. Fundacja Form i Kształtów realizowała we współpracy z animatorami kultury, projektantami i architektami projekt "Teren Budowy". Próbowali oni zachęcić mieszkańców polskich miast do zastanowienia się czym jest przestrzeń publiczna, do kogo należy i kto decyduje o jej kształcie.

Dotarli również do Łowicza, gdzie wspólnie z jego mieszkańcami podjęli próbę reinterpretacji wybranych obszarów miasta i bez użycia cegieł zbudowali je na nowo. Teraz o efektach ich pracy będzie można przekonać się 3 września o godzinie 17:00 w Łowickim Centrum Kultury oglądając film dokumentujący podjęte przez Fundację działania.

Nie twórz - zapytaj
Podczas czerwcowych warsztatów, zaangażowani w projekt artyści podjęli próbę wyrwania jego mieszkańców z codziennych schematów myślenia, tak by w sposób otwarty i twórczy z uśpionych obszarów miasta stworzyli przestrzeń międzyludzkiej komunikacji.

Łowicki "Teren Budowy" rozpoczął warsztat oswajający przestrzeń publiczną prowadzony przez Izę Rutkowską, podczas którego wspólnie wybrano kilka miejsc wzbudzających w mieszkańcach Łowicza pozytywne bądź negatywne emocje.

- Aby warsztatowicze zrozumieli - tłumaczy Rutkowska - że przestrzeń publiczna to obszar, który powinni tworzyć wszyscy jego użytkownicy, a nie wybrane jednostki, poleciłam zadanie tego samego pytania innym, przypadkowo wybranym osobom.

Nazwij miejsce
Po konsultacji z mieszkańcami Łowicza uczestnicy warsztatów przypisali pięciu wybranym miejscom najlepiej oddające ich charakter hasła. Drugiego dnia, w trakcie warsztatów prowadzonych przez projektanta Krzysztofa Czajkę, zbudowano tekturowe litery, które ułożone we wcześniej wymyślone hasła, stanęły w wybranych obszarach Łowicza.

I tak w Parku Błonie pojawiło się słowo „polej”, na Nowym Rynku – „poczuj bit”, naprzeciwko Łowickiego Ośrodka Kultury – „myśl”, na Alejach Sienkiewicza – „przytul”, na Targowicy „ale jaja”, a na Dworcu PKP „i tak się spóźni”.

Reaktywacja
Po upływie dwóch miesięcy Fundacja Form i Kształtów powraca do Łowicza, aby zaprezentować dokument Łukasza Czajki i Agnieszki Gójskiej rejestrujący warsztaty. Podczas projekcji filmu dojdzie do ponownego spotkania organizatorów z mieszkańcami, podczas którego skonfrontują oni swoje przemyślenia związane z Terenem Budowy - projektem, którego kolejne etapy w Łowiczu będą realizowane w 2012 i 2013 roku.