Lektury: Zazielenić Łódź

Grupa trzymająca raport
Co zrobić, by trzecie co do wielkości miasto w Polsce uzyskało ten tytuł do 2020 roku, pokazuje raport, który właśnie trafił do rąk decydentów i interesariuszy w Łodzi. Głównym wyzwaniem dla Łodzi jest odbudowa, rehabilitacja i rewitalizacja zabytkowej części centrum miasta oraz podniesienie standardów zrównoważonego rozwoju tak, aby Łódź mogła konkurować z innymi miastami Polski i Europy.


Zielona Łódź 2020
Raport „Łódź jako Europejska Zielona Stolica do 2020 roku” jest wynikiem projektu lokalnego, realizowanego podczas tegorocznej edycji Akademii Letniej „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”, która odbyła się w Łodzi między 3 a 23 lipca dzięki współpracy Fundacji Sendzimira i Uniwersytetu Łódzkiego.

W opracowaniu raportu wzięło udział 28 uczestników z dziewięciu krajów. Są to przyszli profesjonaliści zrównoważonego rozwoju, aktualnie studenci ostatnich lat studiów i młodzi absolwenci, reprezentujące różne dziedziny. Przyjechali m.in. z Danii, Kirgistanu, Szwecji, Rumunii i Rosji.

Teraz decydujcie
Raport skierowany jest do osób i instytucji, które mają wpływ na sytuację przyrody w mieście i uczestniczą lub mogą uczestniczyć w tworzeniu koncepcji i wdrażaniu rozwiązań z tego zakresu. Zawiera analizę stanu obecnego oraz przede wszystkim propozycje innowacji i dobrych praktyk, możliwych do zastosowania z powodzeniem w Łodzi. Podzielono je na trzy grupy:
  • najmniej kosztowne, których efekty będą widoczne najwcześniej, takie jak działania edukacyjne, akcje sadzenia drzew, konkursy na najpiękniejsze ogrody; 
  • wymagające więcej czasu na realizację – obejmujące renaturalizację terenów zieleni, tworzenie obszarów rekreacyjnych, poprawę i tworzenie nowej infrastruktury dla przyjaznego transportu, np. rowerowego; 
  • działania kosztowne, wymagające najwięcej czasu, tj. rewitalizację terenów miejskich, takich jak opuszczone fabryki, tworzenie systemów zarządzania wodą deszczową, wykorzystania energii geotermalnej. 
- Dobre praktyki, zebrane i opracowane przez uczestników kursu pod kierunkiem doświadczonych wykładowców, stanowią źródło inspiracji dla innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w miastach – uważa dr Jakub Kronenberg z Fundacji Sendzimira - Pokazują, jak można współpracować z przyrodą, wykorzystując i wspomagając jej naturalne właściwości. Działania te przynoszą często znaczące oszczędności i poprawiają jakość życia w mieście.

Zielone narzędzia
W opracowywaniu innowacji uczestnicy Akademii Letniej korzystali z narzędzi ISIS Accelerator, które wspierają proces tworzenia wspólnej strategii i rozwiązywania problemów w kreatywny sposób. Istotny wkład wnieśli sami interesariusze i decydenci, uczestnicząc w warsztacie partycypacyjnym, który odbył się 11 lipca br. Teraz raport trafił do ich rąk.

- Fundacja Sendzimira planuje w dalszym ciągu wspierać działania miasta Łodzi na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności zmierzające do uzyskania tytułu Europejskiej Zielonej Stolicy. Ważne dla dalszych działań będzie uzyskanie informacji zwrotnej od interesariuszy zaangażowanych w dotychczasowy dialog nt. zazieleniania miasta – dodaje dr Kronenberg.

Akademia Letnia i wypracowany w jej ramach raport stanowią elementy większego projektu „Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast”, realizowanego przez Fundację Sendzimira. Pełny tekst raportu oraz szczegółowe informacje o projekcie „Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast” są dostępne on-line pod adresem www.sendzimir.org.pl.

Pełny tekst raportu