Dokumenty: Polska 2030 - jak wyglądać będzie miasto?

Co zrobić by było lepiej?
Do 21 grudnia 2011 r. trwają konsultacje społeczne Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Ma ona bardzo poetycki podtytuł - "trzecia fala nowoczesności'. Jest to najważniejszy dokument, któremu podporządkowane będą wszystkie pozostałe dziewięć strategii, regulujących szczegółowe obszary działalności państwa (np. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego - przeczytaj post).

Ilustracja przy tekście pokazuje najważniejsze wyzwania sformułowane w strategii dla rozwoju regionalnego. Wszystkich jest dwadzieścia pięć. Ich realizacja ma zmienić obraz naszego kraju w najbliższych lata.

Zmiany, zmiany, zmiany...
Dokument liczy sobie blisko tysiąc stron, więc nie zamieszczam go w całości. Poniżej wybór kilkunastu stron odnoszących się bezpośrednio do polityki regionalnej.

Jest on oczywiście zbieżny z założeniami Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do roku 2030 (przeczytaj tekst). Odchodzimy od modelu pomocy najuboższym regionom na rzecz rozwoju tych już bogatych, które przez swój dynamiczny rozwój mają pozytywnie oddziaływać na te biedniejsze.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju