Inicjatywy: Skwer sportów miejskich

Stadion odwrócony
W czerwcu 2010 r. ukazał się w Gazecie Stołecznej artykuł "Z kilofem na sex-shopy przy Zielnej". W centrum miasta wyburzano jeden z najbardziej jego egzotycznych fragmentów. Grupa pasjonatów zobaczyła w tym szanse, ale nie na uruchomienie nowego sklepu z gadżetami erotycznymi ale na budowę "Stadionu Siedmiolecia" - skweru sportów miejskich.

Stworzyli grupę na Facebooku i opisali całość pomysłu. Koszt inwestycji to 1,87 mln. zł. Udało im się już uzyskać poparcie Forum Rozwoju Warszawy, Gazety Stołecznej i INFO Magazine Tydzień, a także burmistrza Śródmieścia. Zdobywają kolejnych sponsorów.

Stadion na odwrót
 "Stadion Siedmiolecia" to odwrócony stadion. We wnętrzu założenia wznoszę się zielone, malownicze pagórki (widownia), a okrąża je pas aktywności sportowej - "bieżnia".

Podzielony jest na dwie strefy funkcjonalne. Przestrzeń ekstremalnych sportów osób młodszych i strefa klasycznych sportów miejskich zadedykowana osobom starszym.

Projekt zakłada pełnienie aż czterech funkcji.  Funkcja integracyjna obejmować będzie program funkcjonalny przeznaczony zarówno dla starszych i młodych, czyli integrację pokoleń. Wypoczynkowa - skwer umożliwi spędzanie czasu w formie aktywnej (uprawianie sportu) i biernej (oglądanie, wypoczynek na trawie). Ikoniczna - rozpoznawalna forma skweru może, pojawiać się w reklamach sportowych, stać się celem turystyki deskorolkowej etc. Kulturalna - skwer może służyć organizowaniu okazjonalnych imprez o charakterze kulturalnym (teatry uliczne, pokazy filmów o tematyce sportowej etc.).

Grupa i idea
Grupę tworzy obecnie dziewięć osób. Są to głównie architekci, deskorolkowcy ale też przedstawiciele organizacji pozarządowych i psycholog architektury. Przygotowują oni koncepcje, które następnie na warsztatach poddawane są konsultacjom. Na pierwsze spotkanie zaproszonych zostało 300 osób przez Facebooka. Poza pięcioma znajomymi pomysłodawców przyszła tylko jedna osoba, ale miała pomysł stworzenia skweru poprzez warsztaty i konsultacje społeczne.

Ideą grupy jest prowadzenie działań na terenie Warszawy (opracowali też projekt dla placu na Bemowie), ale stworzenie modelu budowy przestrzeni aktywności dla wszystkich pokoleń mieszkańców Polski. Dążą do budowania bazy wiedzy dla liderów środowisk wiązanych z kulturą miejską, celem budowy podobnych skwerów w całej Polsce.