Lektury: Dlaczego zburzono katowicki Pałac Ślubów?

Grali na 100 tys. ślubów
W wakacje 2011 r. zniknął z ul. Korfantego w Katowicach Pałac Ślubów. Zastąpił go parking. Koszt rozbiórki wyniósł ok. 230 tys. zł. Inicjatywa Napraw Sobie Miasto wystąpiła do Krzysztofa Rogali - Pełnomocnika Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-Rynek" z pytaniami dotyczącymi m.in. efektywności ekonomicznej tej decyzji. Poniżej zamieszczamy oficjalną odpowiedź.


Pismo z dnia 2 grudnia 2011 r.