Lektury: Jakie zwyczaje ma magistrat w Katowicach?

Nowy model dla Katowic?
19 grudnia 2011 r. Inicjatywa Napraw Sobie Miasto otrzymała odpowiedź na pismo w sprawie udziału mieszkańców w procesie planowania przestrzennego Katowic. Magistrat bowiem od 2003 r. stosuje wyłącznie narzędzia wskazane w ustawie (ogłoszenia w BiP lub wyłożenie publiczne planów).

Teresa Homan-Chanek, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, zwróciła uwagę, że tworzona jest obecnie Miejska Pracownia Urbanistyczna. Ma to być nie tylko nowa jednostka w urzędzie, ale także szansa na zmianę podejścia do partycypacji mieszkańców.

Magistrat chce bowiem wykorzystać także narzędzia poza ustawowe, m.in. Platformę Konsultacji Społecznych. Członkowie Napraw Sobie Miasto otrzymali zaproszenie na spotkanie w tej sprawie. Poniżej pełna treść odpowiedzi.


Email z dnia 19 grudnia 2011 r.