Inicjatywy: Nowa świecka tradycja

Zdjęcie z "Polityki"
17 stycznia 2012 r. przedstawiciele inicjatywy Napraw Sobie Miasto przedstawią na Komisji Rozwoju Miasta Katowice założenia regulaminu prowadzenia przez miasto konsultacji społecznych z mieszkańcami w obszarze planowania przestrzennego. Jest to pierwsza tego typu propozycja w Polsce.

Ustawa o planowaniu przestrzennym nakłada na urzędników obowiązek informowania o poszczególnych etapach prac. Zapis ustawowy zawiera sformułowanie o wykorzystaniu metod "zwyczajowo przyjętych" w danej miejscowości. Napraw Sobie Miasto chce "nowej, świeckiej tradycji" w tym zakresie.

Stara tradycja, ale nie sprzed wojny
W Katowicach działania urzędu ograniczają się niestety tylko do wykorzystania gablot w urzędzie i Biuletynu Informacji Publicznej (przeczytaj teksty z urzędowymi odpowiedziami w tej sprawie: 1 i 2). Dodatkowo dyskusje o projektach mogą się odbywać np. o godz. 14:00 w budynku urzędu, co prawie eliminuje z udziału zwykłych, pracujących mieszkańców (przeczytaj tekst o dyskusji dotyczącej Alei Korfantego).

Napraw Sobie Miasto przedstawia listę punktów, które mają stać się nowym, katowickim zwyczajem w zakresie planowania przestrzennego. Większość postulatów dotyczy wykorzystania istniejących już kanałów promocji, np. Platformy Konsultacji Społecznych i profili na Facebook'u i NK.pl. Ważną częścią regulaminu są zapisy określające godziny konsultacji (po 18:00) oraz jawność procedury (np. publikowanie protokołów posiedzeń miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej).

Wesprzyj pomysł na Facebook'u

Pełny tekst propozycji