Przykłady: Co wolno na ulicy?

Opis systemu zarządzania
informacjami o chodnikach D.C.
Zarządzanie przestrzenią publiczną to nie tylko dbanie o jej utworzenie i życie, ale także zapewnienie przejrzystej informacji dotyczącej praw i obowiązków jej użytkowników. Ostatnio natknąłem się "Public Realm Design Manual" wydany przez władze Waszyngtonu. Jest to przykład jak można zaprezentować w prosty sposób mnogość przepisów, które kryją się w prawie miejscowym lub planach zagospodarowania przestrzennego.

Na osiemdziesięciu jeden stronach dostajemy kompendium wiedzy o tym jak wyglądają ulice stolicy USA oraz co mogą w ich przestrzeni zmieniać użytkownicy. Poszczególne elementy przestrzeni (np. schody, krawężniki) są opisane i zilustrowane, jeśli muszą być w danym regionie wykonane z określonego materiału. Przy każdej informacji mamy odniesienie do podstawy prawnej. Wizualizacje na początku publikacji pomagają zrozumieć podstawowe pojęcia, wykorzystywane później w treści.

Pełna treść publikacji