Inicjatywy: Co to jest miasto przemian (transition towns)?

Niby nic się nie dzieje?
Ceny benzyny zaskakują się na stacji? Boisz się globalnego ocieplenia? Dołącz do sieci Miast Przemian (Transition Towns) i opracuj wspólnie z sąsiadami sposób lokalnego zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami. Anglicy i Irlandczycy od sześciu lat udowadniają, że jest to możliwe.

Ruch Przemian (Transition Movement) to oddolna inicjatywa zapoczątkowana przez Billa Mollisona podczas seminariów dotyczących organizacji życia ludzi w sposób niezagrażający środowisku oraz naśladujący naturalne rozwiązania przyrody (permaculture). Proponowane metody stały się elementem programu nauczani na Kinsale Further Education College w Irlandii. W Kinsale wdrożono też pierwsze rozwiązania dotyczące dwóch głównych problemów - kryzysu naftowego i zmian klimatycznych.

Waluta zmian
Organizatorzy ruchu dostrzegają rozwiązanie w dwóch elementach: edukacji ekologicznej i oparciu się o żywność wytwarzaną lokalnie. Elementem promocji jest np. lokalna waluta, za którą można kupować u miejscowych sprzedawców lub producentów. Następnie mogą oni wymienić ją na "ogólnokrajowe" pieniądze lub dalej wykorzystywać w rozliczeniach.

Zobacz film o ruchu Transition Towns