Polityka miejska: Nowy zespół w sejmie - czy dobrze zagra?

Wespół w zespół - dla miasta
16 lutego 2012 r. powstał w Sejmie zespół parlamentarny mający zajmować się polityką miejską. Do jego powołania przyczynili się głównie przedstawiciele Kongresu Ruchów Miejskich (przeczytaj artykuł). W tej chwili liczy on dziesięciu członków przy czym aż ośmiu z Platformy Obywatelskiej.

Regulamin zespołu odwołuje się do "Karty Lipskiej" (przeczytaj artykuł) a zakres prac ma dotyczyć "zmian w ustawach odnoszących się do kwestii demokracji lokalnej (samorządu terytorialnego), partycypacji obywatelskiej, rewitalizacji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ordynacji wyborczej, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, systemu oświaty, pomocy społecznej, ochrony środowiska i metropolitarności". Jest on niezwykle szeroki, więc zobaczymy jak w praktyce posłowie sobie z nim poradzą.


Opis i regulamin Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Miejskiej