Przykłady: Integracyjne place zabaw w Katowicach

Plac w Ligocie
Od 2005 r. katowicki magistrat realizuje projekt budowy integracyjnych placów zabaw dla dzieci. Niestety pierwotna koncepcja budowy 22 placów, zlokalizowanych zwłaszcza w uboższych dzielnicach, nie w pełni jest realizowana.

Założeniem pomysłu było, aby zintegrować działania różnych instytucji (zakład gospodarowania nieruchomościami, zakład zieleni miejskiej) i stworzyć system stref aktywności rodzinnej. W 2010 r. powstało sześć takich miejsc.

Pomysł i realizacja jest godna pochwały, więc warto ją promować i pokazywać powstałe miejsca. Jedyne pytanie jakie pozostaje to metody wyboru tych miejsc i stopnia zaangażowania mieszkańców. Niektóre z nich są realizowane na zasadzie swoistego konkursu, czyli wspólnoty i spółdzielnie mogły zgłaszać do magistratu propozycje zlokalizowania placu na ich terenie. Miasto budowało go w zamian za zobowiązanie do utrzymywania i pilnowania terenu. Czy więc zawsze najbardziej zdegradowane miejsca z nich skorzystały?


Prezentacja założeń systemu integracyjnych placów zabaw w Katowicach