Wydarzenia: Miasto - Beyond 2012

Pełne miasto?
16 marca 2012 r. już po raz szósty odbyła się konferencja "Miasto 2012 - Zarządzanie miastem" (przeczytaj artykuł o wcześniejszych). Jest ona organizowana przez europosła Jana Olbrychta. Poruszonych zostało na niej kilka tematów dotyczących przestrzeni publicznych, które ciągle  jeszcze nie są w głównym nurcie dyskusji.

Jeszcze trzy lata temu było to małe spotkanie ekspertów w jednej z salek hotelowych. Teraz to zjazd najważniejszych przedstawicieli władz samorządowych w Polsce, na którym mają oni szansę usłyszeć o dyskusjach toczonych na salonach Brukseli i Strasbourga. Główny temat to podział pieniędzy na lata 2014 - 2020.

W kontekście
Prelegenci na konferencji, dzięki staraniom organizatorów, starają się jednak przedstawić szerszy kontekst unijnych rozmów, czyli dlaczego poszczególne rozwiązania z perspektywy całej wspólnoty, wydają się lepsze lub gorsze.

Z rzeczy, o których w Polsce nie zawsze jeszcze się pamięta, należy podkreślić:

  • Nowym zagrożeniem dla przestrzeni publicznych miast jest spekulacja na rynku nieruchomości - fundusze inwestycyjne i inwestorzy indywidualni kupują wiele mieszkań, aby na nich zarobić, a nie w nich mieszkać; stoją one puste przez co dane miejsce, przyciąga dużo mniej ludzi (w Katowicach np. podobne zjawisko mamy na Osiedlu Bażantów). Rozwiązaniem problemu może być nacisk na uwzględnienie w projektach w części budynku tańszych mieszkań socjalnych.
  • Konsultacje społeczne, jako element fundamentalny dla całej polityki miejskiej - hamburskie Hafencity to nowobudowana dzielnica na obszarze starego portu. Miasto przyjęło dla tego terenu plan miejscowy, ale nie jest on ostatecznym elementem przesądzającym o wydaniu pozwolenia na budowę. Na każdą parcelę jest ogłaszany przetarg, którego elementem jest zgłoszenie projektu budynku. Następnie wybrany inwestor - we współpracy z miastem - prowadzi roczne konsultacje z mieszkańcami dzielnicy dotyczące ostatecznego kształtu nieruchomości, aby uwzględnić potrzeby obszaru.
  • Rewitalizacja to nie budynki ale ludzie (to dosyć banalne, ale powtórzyć nie zaszkodzi) - EuroLille to projekt nowej dzielnicy tego francuskiego miasta. Niestety wieżowce, biurowce, szybka kolei i futurystyczny wygląd nie tworzą miasta, a jedynie miejsce pracy, z którego się zaraz ucieka.
Prezentacje z konferencji "Miasto 2012 - Zarządzanie miastem"