Inicjatywy: Kolej na rowerowe Katowice

Symbol zmian?
Od kwietnia 2012 r. katowiccy aktywiści i organizacje pozarządowe współpracują w celu przyjęcia przez magistrat polityki rowerowej. Głównym jej zamierzeniem jest zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i wykorzystania tego środka transportu, jako alternatywy dla samochodów, a przez to próba odkorkowania zatłoczonych ulic. Ruszył już portal i profil Facebook.

W Katowicach mamy 100 kilometrów tras rowerowych i 385 kilometrów dróg powiatowych. To proste porównanie najlepiej pokazuje, jak ważna jest polityka rowerowa. Jadąc samochodem konkurujemy z blisko 200 tys. innych aut, zarejestrowanych w stolicy Śląska - regionu, w którym w ciągu ostatniej dekady przybyło blisko milion pojazdów. Na trasach rowerowych zobaczymy zaledwie 2 tys. jeżdżących dziennie.

Rower stacjonarny?
Istniejące trasy i ścieżki mają bowiem wyłącznie charakter turystyczny. Potwierdzają to badania prowadzone wśród mieszkańców. Katowiczanie uważają, że tras jest wystarczającą ilość i często z nich korzystają (31,54 proc. jeździ na rowerze). Jednak ten środek lokomocji jest uznawany za sprzęt do rekreacji i rozrywki, a nie do transportu.

Wszystkie siedem tras rowerowych na terenie Katowic praktycznie omija centrum. Zaledwie jedna dociera pod Spodek. Przy czym biegnie ona tak, że mieszkańcy najgęściej zamieszkałych dzielnic południowych miasta - Ligoty, Panewnik, Piotrowic - muszą nakładać wiele kilometrów, aby dotrzeć do niej.

Tak, a nawet nie
Dokumenty strategiczne miasta są w tym zakresie bardzo niespójne. Strategia rozwoju do 2020 r. praktycznie pomija ten środek transportu. Z kolei studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, które jest właśnie uchwalane przez Radę Miasta kładzie duży nacisk na wykorzystanie rowerów w komunikacji miejskiej. Przy czym uchwalana prawie w tym samym czasie strategia rozwoju sportu do 2020 r. ogranicza funkcję roweru do środka rekreacji i rozrywki.

Polityka rowerowa miasta to jeden z ważniejszych elementów budowy systemu ułatwiającego życie rowerzystom. Nie chodzi w niej wyłącznie o zwiększenie wydatków na “ścieżki rowerowe”, ale opracowanie pomysłu na system transportu rowerowego, którego elementy mogą być często tworzone bez kosztów lub przy okazji innych inwestycji.

Z inicjatywy portalu NaszaPrzestrzen.pl katowiccy aktywiści i przedstawiciele organizacji pozarządowych, postanowili wystąpić do prezydenta miasta o rozpoczęcie prac nad opracowaniem polityki rowerowej. Jeśli wszystko przebiegnie sprawnie to powinna zostać ona opracowana do końca tego roku.