Inicjatywy: Miejskie światło

Na start!
Od maja 2012 r. rusza projekt warszawskiej Fundacji Architektury, skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest pokazanie młodym, że architektura to nie jest coś z albumu, ale całe ich otoczenie. Działania rozpocznie gra miejska.

Urban Light – Educational Project ma pomóc w uwrażliwieniu młodzieży na żywo dyskutowany dziś problem przestrzeni miejskiej, rozumianej jako obszar urbanistycznego i architektonicznego planowania, w którym miasto definiowane jest nie tylko jako przestrzeń funkcjonalna, ale również jako obszar historycznych śladów, sfera społecznej komunikacji oraz pole kulturotwórczych działań artystycznych.


Akcja
W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa cykle spotkań: Gra Miejska dla uczniów szkół gimnazjalnych (maj-czerwiec 2012) oraz wykłady z dziedziny architektury, urbanistyki oraz sztuki w przestrzeni publicznej, połączone z warsztatami z dziedziny street artu, fotografii oraz guerrilla gardening, dla uczniów szkół licealnych (wrzesień 2012).

W ramach warsztatów gimnazjalnych, uczestnicy wezmą udział w interaktywnej Grze Miejskiej, popularnej dziś formie poznawania miasta poprzez zabawę. W czasie trzygodzinnego spaceru ulicami Warszawy, uczestnicy otrzymają zadania, które w przystępny i ciekawy sposób przybliżą im problematykę przestrzeni miejskiej.

Młodzież spróbuje stworzyć projekt osiedla marzeń nawiązujący do zasad planowania przestrzeni przyjaznej jej mieszkańcom. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli szansę spojrzenia na przestrzeń miejską jako na inspirujący do działań fenomen o charakterze historycznym, funkcjonalnym i estetycznym.

Warsztaty przeznaczone są dla grup 20-osobowych. Szczegółowy termin będzie ustalony indywidualnie, w porozumieniu ze szkołą.