Promocja: Jak udostępniać dane przestrzenne?

GISowe światy
Portal NaszaPrzestrzen.pl objął patronat medialny nad seminarium "Infrastruktura danych przestrzennych - udostępnianie danych i usług GIS". Nasi czytelnicy mogą wziąć w nim udział korzystając z 10-procentowego rabatu. Przy rejestracji do końca maja 2012 r. cena wynosi 510 zł. Chętnych zapraszamy do skorzystania ze specjalnego formularza zgłoszeniowego.

20 czerwca 2012 r. w Warszawie odbędzie się kolejne seminarium z cyklu "GIS w praktyce". Tematem przewodnim będą zagadnienia dotyczące infrastruktury danych przestrzennych. Podczas seminarium szczególny nacisk zostanie położony na przedstawienie form i sposobów udostępniania danych i usług GIS.

Program
Omówione zostaną  prawne aspekty infrastruktury danych przestrzennych, zasady ich udostępniania oraz instrumenty pozwalające na ich uwierzytelnienie. Ponadto zaproszeni eksperci omówią zagadnienia związane z międzynarodowymi standardami udostępniania danych przestrzennych, a także z interaktywnym planowaniem przestrzennym oraz mobilną prezentacją kartograficzną.

Program seminarium obejmuje m.in.:

  • Udostępnianie danych w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. - Agnieszka Nowakowska Naczelnik Wydziału Informacji Geoprzestrzennej, Główny Urząd Statystyczny,
  • Międzynarodowe standardy udostępniania danych przestrzennych  (WMS, WFS) - dr Paulina Pokojska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Formy udostępniania danych GIS w Internecie  -  funkcje  interaktywne - dr inż. Waldemar Izdebski, Politechnika Warszawska,
  • Wykorzystanie danych spisu powszechnego 2011 do analiz przestrzennych - Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, Główny Urząd Statystyczny,
  • Projektowanie mobilnych prezentacji kartograficznych - dr hab. inż. Dariusz Gotlib, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, 
  • Interaktywne planowanie przestrzenne w środowisku GIS - Paweł  Decewicz,  Centrum Gospodarki  Przestrzennej,
  • Prawne aspekty infrastruktury danych przestrzennych - dr Anna Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.