Wydarzenia: Policzmy się z przyrodą

Łódzkie porachunki z przyrodą
22 maja 2012 r. w łódzkim urzędzie miasta odbędzie się spotkanie dotyczące kosztów usług ekosystemów. Jest to już kolejna w tym mieście próba zanalizowania ile wyniosłyby rachunki, gdyby drzewa i rzeki potrafiły nam je wystawić.

Przygotowywana strategia zintegrowanego rozwoju miasta w kolejnych latach podkreśla znaczenie przyrody dla jakości życia w Łodzi. Spojrzenie na środowisko w mieście z perspektywy ekonomicznej i społecznej pozwala analizować koszty i korzyści podejmowanych decyzji i planowanych przedsięwzięć w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę potrzeby różnych grup interesariuszy.


Dobra książka
Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki i wnioski z badań oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta, rozpoczętych przez Fundację Sendzimira w lipcu ubiegłego roku w Łodzi w ramach projektu „Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast”.

Zaprezentowane również zostaną dwa poradniki książkowe przygotowane przez Fundację Sendzimira w ramach tego projektu. Jedna z prezentowanych publikacji to polskie tłumaczenie międzynarodowego „Poradnika TEEB dla miast”, opracowanego w ramach projektu Ekonomia Ekosystemów i Różnorodności Biologicznej (TEEB). Projekt TEEB, który został zainicjowany na szczeblu międzyrządowym, wskazuje na ekonomiczne znaczenie przyrody z punktu widzenia osób podejmujących decyzje na różnych szczeblach i w różnych rodzajach organizacji (publicznych i prywatnych).

Drugą z prezentowanych publikacji jest inspirowany podejściem TEEB poradnik dla miast, uwzględniający polski kontekst. Odwołuje się on do badań prowadzonych w Polsce, w tym do badania wartości ekonomicznej drzew przyulicznych w centrum Łodzi. W poradniku prezentowane są również bardziej ogólne zagadnienia dotyczące społeczno-ekonomicznego znaczenia przyrody, a także dobre praktyki z tego zakresu z różnych miast.

Uczestnicy seminarium otrzymają prezentowane poradniki w wersji elektronicznej. Honorowy patronat nad projektem „Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast” objęła Pani Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska. Więcej informacji na temat seminarium oraz program na stronie internetowej www.uslugiekosystemow.pl.