Konkurs: Pomysły na lepszy rozwój

Jasny przekaz
Do 15 października 2012 r. można zgłaszać propozycje na projekty dotyczące  kwestii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i rozwoju lokalnych społeczności. W konkursie organizowanym przez CEE Bankwatch Network do wygrania aż trzy nagrody po 1200, 1000 i 800 euro (za I, II lub III miejsce).

Zgłaszane pomysły powinny koncentrować się na dobru publicznym, przyczyniać się do rozwoju społeczności i wspierania lokalnych rozwiązań, promować ochronę środowiska naturalnego, skupiać się na praktycznych, „twardych”, trwałych rezultatach; np. inwestycjach w infrastrukturę (rowerową, energii odnawialnej, itp.). Pomysły nie muszą być skomplikowane – jak przykład może posłużyć tu zorganizowanie sąsiedzkiej spółdzielni rowerowej czy instalacja małych turbin wiatrowych generujących prąd, z którego będzie mogła korzystać lokalna społeczność.

Formularz konkursowy oraz szczegółowe wytyczne co do zgłaszanych projektów znajdują się na stronie http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly. Całkowita długość zgłoszonego pomysłu nie powinna przekraczać 5 stron. Konkurs jest organizowany w ramach ramach projektu ‘Engaging EU citizens` voice”, którego celem jest zwiększenie wiedzy, zainteresowania i zaangażowania obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej w proces programowania nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, szczególnie w obszarze polityki spójności – zmniejszaniu różnic gospodarczych, społecznych i przestrzennych pomiędzy krajami członkowskimi UE oraz wewnątrz nich.