Nasza Przestrzeń: Nasze pieniądze


26 listopada 2012 r. o godz. 18:00 zapraszamy do KatoBaru na Mariackiej w Katowicach na kolejną dyskusję z cyklu "Nasza Przestrzeń". Wybór problemu, który poruszymy na najbliższej debacie, został zainspirowany niedawnym numerem czasopisma "Autoportret", wydawanym przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Zgromadzone w nim teksty dotyczyły partycypacji jako kwestii teoretycznej i praktycznej. W związku z tym chcielibyśmy porozmawiać o współudziale mieszkańców w decydowaniu o budżecie miasta (idea budżetu obywatelskiego), wadach i zaletach takiego pomysłu, a także możliwości jego wprowadzenia oraz sposobie i zasadach jego realizacji.

Punktem wyjścia będzie idea zwiększenia środków budżetowych do wykorzystania przez władze jednostek pomocniczych (dzielnic). W spotkaniu zgodzili się wziąć udział:

  • Piotr Uszok (Prezydent Katowic), 
  • Michał Jędrzejek (Radny RM Katowice), 
  • Piotr Drygała (UM Dąbrowa Górnicza),
  • Grzegorz Wójkowski (Bona Fides). 
Spotkanie będzie moderował Paweł Jaworski (Napraw Sobie Miasto). Podczas debaty Aleksander Krajewski (Napraw Sobie Miasto) przedstawi projekt "Nasz Plac".

Organizatorzy: Napraw Sobie Miasto, KATO-bar, Stowarzyszenie Moje Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach, Patronat: Res Publica Nova, Polskie Radio Katowice, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".