GIS w chmurze [patronat]

Zapraszamy do udziału w seminarium GIS w praktyce „Udostępnianie danych przestrzennych w modelu Cloud Computing”, które odbędzie się 19 grudnia 2012 roku w Warszawie. Specjalnie dla naszych czytelników mamy 10 proc. rabatu na udział w seminarium. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

W ramach seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką udostępniania danych przestrzennych w modelu Cloud Computing. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zastosowania narzędzi GIS do analiz przestrzennych, jak również w zarządzaniu lokalnym i regionalnym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami zastosowania chmury w procesie pozyskiwania i udostępniania danych przestrzennych.

Ponadto zaproszeni specjaliści zaprezentują interesujące case study nt. przetwarzania chmurowego w GIS, roli usług sieciowych w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przetwarzania danych przestrzennych w parkach narodowych i obszarach chronionych. Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką udostępniania danych przestrzennych oraz zastosowaniem modelu Cloud Computing.

Program konferencji znajduje się na stronie: www.cpi.com.pl/patronat/giswp/.