Nasze pieniądze: Inicjatywa lokalna w Katowicach [prawo]

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona w 2010 r. Warunkiem realizacji tego typu zadań jest przyjęcie przez radę miasta uchwały dotyczącej zasady wyboru zgłaszanych pomysłów. W Katowicach radni uchwalili odpowiednie przepisy we wrześniu 2012 r. Niestety w ubiegłym roku w całym mieście zgłoszono tylko jeden taki pomysł.

Przedstawiamy w dalszej części postu tekst uchwały oraz informację o zgłoszonym pomyśle.

Uchwała Rady Miasta nr XXVI/600/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej


Informacja o projektach zgłoszonych w ramach inicjatyw lokalnych w Katowicach w 2012 r.