Nasze pieniądze: Kto podpisał list? [pisma]

18 stycznia 2013 r. przedstawiciele katowickich organizacji pozarządowych złożyli na ręce rzecznika Urzędu Miasta Jakuba Jarząbka wniosek o powołanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Pismo zostało podpisane przez:

  • Fundację Napraw Sobie Miasto
  • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Bona Fides"
  • Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
  • Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
  • Fundację "Piaskowy Smok"
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM
  • Stowarzyszenie "Pyrlik Stalowy"