Nasze pieniądze: Pierwsze rozmowy

Dzisiaj rzecznik prasowy katowickiego magistratu Jakub Jarząbek przekazał nam informacje o dalszych losach świnki Partycypki. Cieszymy się, że nasz posłaniec zachęcił urzędników do dyskusji o budżecie obywatelskim.

31 stycznia 2013 r. o godz. 10:30 odbędzie się w urzędzie miasta spotkanie z prezydentem Piotrem Uszokiem zaproszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, wnioskujących o wprowadzenie budżetu obywatelskiego.

Jakie Waszym zdanie kwestie powinniśmy poruszyć na tym spotkaniu?