Nasze pieniądze: Pierwsze ustalenia

31 stycznia 2013 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych i radni spotkali się z prezydentem Piotrem Uszokiem, aby omówić zasady organizacji prac nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Katowicach w 2015 r.

W dalszej części posta protokół z tego spotkania. Kolejne planowane jest na drugą dekadę lutego.Protokół ze spotkania ws. budżetu obywatelskiego w dniu 31 stycznia 2013 r.