Nasze pieniądze: Protokół z dyskusji o budżecie obywatelskim

21 lutego 2013 r. odbyło się drugie spotkanie środowisk zainteresowanych budżetem obywatelskim w Katowicach. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rad dzielnicowych i urzędnicy. Ze względów organizacyjnych zdecydowano o ograniczeniu składu zespołu do około 20 osób.

Poniżej zamieszczamy protokół ze spotkania wraz z załącznikami. Data kolejnego spotkania zostanie ustalona wkrótce.