Nasze pieniądze: Co dalej z budżetem obywatelskim w Katowicach?


7 maja 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Uszczegółowiono na nim propozycję procedury uchwalania tego budżetu, którą wcześniej zgłosiły organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje w dalszej części tekstu.