Nasze pieniądze: Szczegółowe propozycje działania


5 czerwca 2013 r. przedstawiciele katowickich organizacji pozarządowych przedstawili na spotkaniu z prezydentem miasta szczegółowe propozycje dotyczące funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Katowicach od 2015 r. Społecznicy zaprezentowali m.in. sposób wyliczania wielkości budżetu dla poszczególnych dzielnic oraz system wsparcia całego procesu decyzyjnego.

Dodatkowo przedstawili również materiały promocyjne dotyczące inicjatywy lokalnej, innego narzędzia partycypacji. Zostały one przygotowane przez studentów w ramach warsztatów zorganizowanych przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych.