Debata: Pustostany w Katowicach


29 stycznia 2014 r. od 18:00 w katowickim KATO-barze w trakcie kolejnej dyskusji chcemy porozmawiać przede wszystkim o tym, w jaki sposób można rozwiązać problem zdegradowanych nieruchomości w przestrzeni zurbanizowanej. Odwołując się do dobrych praktyk z naszego regionu i spoza niego, chcemy zastanowić się nad tym, kto i jakich narzędzi może użyć i kogo może w ten proces zaangażować.

Spotkanie będzie elementem cyklu wydarzeń, które Fundacja Napraw Sobie Miasto realizuje od 2013 r. w celu:

  • ożywienia debaty nt. problemu pustych nieruchomości w mieście,
  • zbierania informacji o działaniach, które zmierzają do jego rozwiązania poprzez interwencje tymczasowe lub trwałe, związane z kontekstem urbanistycznym, społecznym i ekonomicznym,
  • promowania odpowiedzialnego i krytycznego myślenia o przestrzeni miejskiej.

Dotychczas Fundacja przygotowała i uruchomiła wersję roboczą przeglądarki mapowej opuszczonych budynków i pustych działek w Katowicach, dostępną na stronie http://puste.naprawsobiemiasto.eu/, a dodatkowe dane gromadziła na profilu „Puste Katowice” w serwisie Facebook.

Działania te stanowiły część projektu „Vacant Central Europe: Mapping and recycling empty urban properties”, który Fundacja realizowała z wspólnie z: Kortárs Építészeti Központ Alapítvány, Praguewatch, občianske združenie Archimera, 4AM, PBlog oraz Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana.