Rawa 2020 - szukamy wizji


Dzięki Rawie rozwinął się katowicki przemysł, a w dalszej perspektywie samo miasto. W XIX wieku rzeka ta była wyznacznikiem rozwoju miasta i jego nierozerwalnym elementem. Przemiany technologiczne, które miały miejsce w XX wieku spowodowały, że Rawa przestała być potrzebna do napędzania młotów kuźniczych i maszyn parowych. Miasto powoli odwracało się od niej.

Dzisiaj Rawa zbiera wody opadowe, ścieki komunalne i przemysłowe, stając się zdegradowana ekologicznie do tego stopnia, że ze względu na stan jej wód jest uznawana za otwarty kolektor ściekowy. Chcemy zmienić ten stan i sprawić, żeby katowicka Rawa przestała być mało popularnym ciekiem o wątpliwej jakości wody wciśniętym w betonowe koryto.

Marzy nam się rzeka z czystą wodą, korytem porośniętym zielenią, gdzie Katowiczanie mogliby odpocząć, dzieci mogłyby tam znaleźć miejsce do zabawy, a ich rodzice nie musieliby znosić wózków po schodach, miejscem, gdzie starsi mogliby odpocząć, słuchając świergoty buszujących w nadrzecznych zaroślach ptaków, gdzie młodsi mogliby poopalać się na modnych leżakach, pograć w bule lub pobiegać.

Chcemy przywrócić miastu rzekę, a powrót ten chcemy rozpocząć od przypomnieniu o niej i porozmawianiu o tym jak mogłoby być. W dyskusji wezmą udział:

  • Justyna Przybytek - dziennikarka Dziennika Zachodniego, 
  • Grzegorz Layer – projektant,
  • Tomasz Godziek - Radny Rady Miasta Katowice. 
Dyskusję 22 stycznia 2013 r. od godz. 18:00 poprowadzi Dominik Tokarski. Organizatorzy: Stowarzyszenie Moje Miasto, Fundacja Napraw Sobie Miasto, KATO Bar.