Poznaj efekty

Studia przypadków

Ewaluacja budżetu obywatelskiego w Katowicach 

Wyzwanie: Fundacja wraz z partnerami była inicjatorem uruchomienia od 2015 r. mechanizmu budżetu obywatelskiego w Katowicach. Po dwóch przeprowadzonych edycjach wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz mieszkańcami i urzędnikami przeprowadziliśmy modelowy proces społecznej ewaluacji funkcjonowania tego narzędzia.

Co zrobiliśmy? 17 października i 15 listopada 2015 r. w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek zorganizowaliśmy dwa spotkania. Na pierwszym z nich zaproszone osoby pracowały w trzech grupach: „Procedura”, „Realizacja” oraz „Promocja”, bazując na przygotowanych wcześniej pytaniach i zagadnieniach. Zgłoszone spostrzeżenia były na bieżąco spisywane i porządkowane w taki sposób, żeby w pełni odzwierciedlić poglądy uczestniczek i uczestników. Dodatkowo wnioski zbierane były przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i specjalnie stworzonych dla tego celu adresów kontakt@naprawsobiemiasto.eu oraz budzetobywatelski@katowice.eu,Na drugie spotkanie składały się prezentacje i moderowana dyskusja, służąca zebraniu wniosków do raportu, który później został przekazany prezydentowi miasta.

Efekt: W proces ewaluacji zaangażowanych było kilkudziesięciu uczestników. Byli to głównie wnioskodawcy dwóch edycji budżetu obywatelskiego, radni dzielnicowi i miejscy, pracownicy urzędu miasta. Raport stanowił podstawę do wprowadzenia modyfikacji w procedurze obowiązującej dla roku 2017.